Hoppa till innehåll

 

Rånnums skola

Rånnums skola som ligger i centrum av Vargön har en fin utemiljö och helt nyrenoverade ljusa lokaler tillsammans med musikskolan. Det är en mindre skola med ca 260 elever från förskoleklass till år 6 och skolan har två fritidshem. På en skola av den här storleken blir ingen anonym. Här ges möjligheter att arbeta i lugn och ro och i nära kontakt med varandra. Personalen har en bred kompetens och ett utvecklat samarbete. Vi vill att våra elever skall gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

En skola i rörelse - både fysiskt och utvecklingsmässigt

  • Rörelse och utevistelse är viktigt. Vi cyklar och går hellre än att ta bussen.
  • Skolan är utrustad med modern IT-utrustning som används som verktyg i skolarbetet.

Vår utgångspunkt är att alla:

  • kan lära
  • kan ta ansvar
  • har lika värde oavsett behov
  • ska visa respekt för varandra

KONTAKT

Rånnums skola F-3 och 4-6
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nordkroksvägen 5, Vargön

Rektorer:
Mattias Larsson åk F-3 och Lillgårdens fritids
Telefon: 0521-72 22 98
Epost:
mattias.larsson@vanersborg.se

Yvonne Åsberg åk 4-6 och Storegårdens fritids
Telefon:0521- 72 22 78
Epost:
yvonne.asberg@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 22 99