Hoppa till innehåll

 

Klassråd vid Rösebo skola

Varje vecka har Rösebo Skola klassråd, där eleverna har möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer o.s.v.

Det som tas upp på klassråden protokollförs och diskuteras sedan vidare i klassen och i arbetslaget.