Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Upphandlade skolskjutsar för grundskolan

Läsåret 2022/2023

Skolskjutsorganisationen för läsåret 2022/2023 kommer till stor del att se ut som föregående läsår med enbart vissa justeringar.

Precis som tidigare har samtliga skolskjutsberättigade elever placerats på en särskild skolbusslinje på morgonturerna samt en särskild tur på eftermiddagen, detta för att kunna garantera alla elever sittplats med bälte. Det är därför viktigt att eleverna stiger på anvisad buss så att inte några linjer blir överbelastade. Alla skolskjutsberättigade elever får informationsbrev hemskickat till sig cirka en till två veckor före skolstart där resplan/tidtabell finns beskriven för respektive elev.

Några sträckningar och linjer har förändrats/bytt namn – det är därför också viktigt att man som elev/vårdnadshavare ser över tidtabell och linjesträckning. Bussarna kommer att skyltas med SKOLBUSS och nummer enligt tidtabell. Om eleven missar anvisad skolskjuts ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan. Observera att tidtabellen kan komma att justeras cirka fyra veckor efter skolstart.

Om du/ni inte tänkt nyttja skolskjutsen alla eller vissa dagar, exempelvis på grund av att eleven alltid är på fritids på eftermiddagen, önskar vi att ni hör av er till oss så snart som möjligt via e-post så att vi bättre kan planera skolbussarna. Om det tillkommer ändringar i schemat under läsåret så är eleven fortfarande skolskjutsberättigad alla dagar men ändringarna ska meddelas till skolskjutssamordnaren så snart som möjligt.

Reglemente 

Varje förare kommer att få en lista över skolskjutsberättigade elever. Målsman till elever som har växelvis boende ska ansöka om skolskjuts hos Barn- och utbildningsförvaltningen, enligt skolskjutsreglementet. Ny prövning sker vid varje läsårsstart. Barn som är inskrivna i skolbarnomsorg har inte rätt till skolskjuts för resa till eller från fritidshem de dagar de är på fritidshemmet.

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Emma Björnström

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Vid frågor gällande förare och fordon vänligen kontakta:


Trafikplanerare Vybuss
Katarina Westergren

Telefon:
070-150 15 48

E-post:
katarina.westergren@vy.se