Hoppa till innehåll

 

Elevhälsa/Resurser

 Elevhälsogrupp (EHG):

Elevhälsogruppen (EHG) ansvarar för den övergripande elevhälsan. Rektor leder elevhälsogruppen som träffas för möte varannan vecka. Elevhälsogruppens arbete består av att identifiera problem/svårigheter, ge råd, förslag och stöd inför planering av åtgärder.

Rektor Silvertärnan Väster

Charlotte Karlsson

0521-72 20 97

Rektor Silvertärnan Öster

Annika Egle-Svensson

0521-72 18 08

Skolpsykolog

Karin Linderoth

0521-72 12 11

Skolsköterska

Monica Höglund

0521-72 24 38

Socialpedagog

Jo-Anna Kriström

0521-72 20 41

Specialpedagog

Marianne Larsson

0521-72 10 48

Specialpedagog

Camilla Aghem

0521-72 13 26

Kurator

Johanna Johansson

0521-72 15 07

SYV

Emilia Svensson

0521-72 18 04

Närvarokoordinator

Brahim "Ibbe" Kryeziu

072 085 48 06

KONTAKT

Rektor Silvertärnan Väster
Charlotte Karlsson
0521-72 20 97
charlotte.karlsson@vanersborg.se

Rektor Silvertärnan Öster
Annika Egle Svensson
0521-72 18 08
annika.eglesvensson@vanersborg.se

Besöksadress:
Idrottsgatan 7, Vänersborg

Telefon administration:
0521-72 20 98

MER information