Hoppa till innehåll

 

Elevråd

Varje vecka har klasserna klassråd, där har eleverna möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer som har med deras skolgång att göra o.s.v.

En gång per månad träffas representanter från klassråden tillsammans med rektor och lärarrepresentant i ett elevråd. Det finns ett elevråd på varje skola och varje elevråd har även en styrelse.

KONTAKT

Rektor Silvertärnan Väster
Charlotte Karlsson
0521-72 20 97
charlotte.karlsson@vanersborg.se

Rektor Silvertärnan Öster
Annika Egle Svensson
0521-72 18 08
annika.eglesvensson@vanersborg.se

Besöksadress:
Idrottsgatan 7, Vänersborg

Telefon administration:
0521-72 20 98