Hoppa till innehåll

Elevrådet vid Skerruds skola

Varje vecka har klasserna klassråd, där eleverna har möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer o.s.v.

En gång/termin träffas representanter från klassråden tillsammans med rektor i elevråd..

KONTAKT

Skerrud förskola/skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skerrud 3642, Skerrud

Rektor tillika förskolechef:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:
kerstin.boman@vanersborg.se

Telefon förskola:
0521-72 24 11

Telefon skolan:
0521-72 24 10