Hoppa till innehåll

 

Elevrådet vid Skerruds skola

Varje vecka har klasserna klassråd, där eleverna har möjlighet att komma med tankar och ideér.

Det som tas upp på klassråden förs sedan vidare till elevrådet. Representanter från varje klass finns med i elevrådet.

Tre till sex gånger/läsår träffas representanter från elevrådet tillsammans med rektorerna. Då diskuteras bl.a. delaktighet, trygghet och studiero.

KONTAKT

Skerrud skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skerrud 3642, Skerrud

Rektor 4-6:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:

kerstin.boman@vanersborg.se

Rektor F-3:

Laila Gunnarsson

Telefon:

0521-722211

E-post:

laila.gunnarsson@vanersborg.se

Telefon skolan:
0521-72 24 10