Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldraförening på Skerruds förskola, fritids och skola

Skerruds föräldraförening består av föräldrarepresentanter från förskolan och grundskolan. De har träff med skolledningen och representanter från skolan vid ett par  tillfällen per termin.
Uppdrag som representant i föräldrarföreningen är följande:

  • Planera / initiera fortbildning, föräldrakvällar m,m.
  • Vara remissinstans.
  • Fungera som "bollplank" till skolledningen.

Som representant i föräldraföreningen får du bl a.
Tillfälle att veta mer om skolan.
Möjlighet att påverka.
Tillfälle att träffa andra föräldrar.

KONTAKT

Skerrud skola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skerrud 3642, Skerrud

Rektor 4-6:
Kerstin Runfors Boman

Telefon:
0521-72 22 56

E-post:

kerstin.boman@vanersborg.se

Rektor F-3:

Laila Gunnarsson

Telefon:

0521-722211

E-post:

laila.gunnarsson@vanersborg.se

Telefon skolan:
0521-72 24 10