Hoppa till innehåll

Elevhälsa/Resurser

EHT (Elevhälsoteam) Torpa norr och söder:

Rektor norr
Rektor söder

Skolsköterska
Skolkurator
Skolkurator
Skolpsykolog

Studie-/yrkesvägledare

Specialpedagog
Specialpedagog Specialpedagog
Specialpedagog

Linda Lehtinen
Jeanette Olausson

Charlotte Carlson
Sara Gustafsson
Sofie Kindberg
 

Kerstin Johansson

Carin Lindberg
Jennie Hagelin
Henrika Lundström
Lotta Rahmberg

0521-72 15 37
0521-72 15 65

0521-72 15 68
0521-72 15 36
0521-72 13 05
 

0521-72 15 66

0521-72 15 71
0521-72 15 71
0521-72 15 43
0521-72 12 22

Elevhälsoteamet (EHT) ansvarar för den övergripande elevhälsan på skolan. Rektor leder elevhälsoteamet, som träffas varje vecka. Elevhälsoteamet (EHT) arbete består av att identifiera problem, svårigheter, ge råd, förslag och stöd inför planering av åtgärder.

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Linda Lehtinen    
0521-72 15 37
linda.lehtinen@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Jeanette Olausson
0521-72 15 65
jeanette.olausson@vanersborg.se
Grundskola åk 8 och 9

Biträdande rektor:
Mats Runfors
0521-72 15 69
mats.runfors@vanersborg.se

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Telefon expedition:
0521-72 15 34

MER information