Hoppa till innehåll

 

Elevhälsa/Resurser

EHT (Elevhälsoteam) Torpa norr och söder:

Rektor norr
Rektor söder

Skolsköterska
Skolkurator
Skolkurator
Skolpsykolog

Studie- & yrkesvägledare

Specialpedagog
Specialpedagog Specialpedagog

Lars Loodh
Jeanette Olausson

Charlotte Carlson
Maria Gerdvall
Sofie Kindberg
Anders Larsson

Camilla Jönsson

Carin Lindberg
Jennie Hagelin
Henrika Lundström

0521-72 18 02
0521-72 15 65

0521-72 15 68
0521-72 15 36
0521-72 13 05
0521-72 10 35 

0521-72 15 66

0521-72 15 71
0521-72 15 71
0521-72 15 43

Elevhälsoteamet (EHT) ansvarar för den övergripande elevhälsan på skolan. Rektor leder elevhälsoteamet, som träffas varje vecka. Elevhälsoteamet (EHT) arbete består av att identifiera problem, svårigheter, ge råd, förslag och stöd inför planering av åtgärder.

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Lars Loodh 
0521- 72 18 02
lars.loodh@vanersborg.se
Grundskola åk 9 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Madelene Jansdotter
0521-72 10 78
madelene.jansdotter@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och 8

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Kontakt expedition:
Sara Martinsson
0521-72 15 34
sara.martinsson@vanersborg.se

MER information