Hoppa till innehåll

 

Elevråd

Varje vecka har klasserna klassråd, där har eleverna möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer som har med deras skolgång att göra o.s.v.

En gång per månad träffas representanter från klassråden tillsammans med rektor och lärarrepresentant i ett elevråd. Det finns ett elevråd på varje skola och varje elevråd har även en styrelse.

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Lars Loodh 
0521- 72 18 02
lars.loodh@vanersborg.se
Grundskola åk 9 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Madelene Jansdotter
0521-72 10 78
madelene.jansdotter@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och 8

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Kontakt expedition:
Sara Martinsson
0521-72 15 34
sara.martinsson@vanersborg.se