Hoppa till innehåll

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver vara borta från skolan av någon anledning ska det anmälas av dig som vårdnadshavare.

Om elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkar- eller tandläkarbesök ska det anmälas till skolan av vårdnadshavare.

Sjukanmälan ska göras senast klockan 8.00. Efter kl.13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag.

Via VÄL, www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast kl 08.00

www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är inlogg med e-leg. Detta är enda sättet för vårdnadshavare.

Sms-tjänster

För att använda sig av denna tjänst måste det vara rätt mobilnummer till vårdnadshavare i Väl.
Skicka ett SMS till telefonnummer 0730-12 14 28. Det är samma nummer till alla förskolor, fritidshem och grundskolor i Vänersborgs kommun.
Frånvaro ska användas vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro i förskola, fritidshem och grundskola. Frånvaroanmälan ska skickas in direkt på morgonen. Efter kl.13:00 registreras det som frånvaro för nästkommande dag.

Sms frånvaro gäller förskola/fritids och skola.

Heldag:
FRÅNVARO Personnummer eller FRV Personnummer
T ex:
Frånvaro 010814-TF01 eller Frv 010814-TF01

Del av dag:
FRÅNVARO Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
FRV Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
T ex:
FRÅNVARO 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814-TF01 1000 – 1200
FRV 010814TF01 10:00-12:00

Meddelande vid ogiltig frånvaro/sen ankomst från skolan till vårdnadshavare

  • Som vårdnadshavare kan du logga in på väl och där se vad frånvaron gäller
  • När läraren sparar frånvaro för en lektion, skickas ett sms om ogiltig frånvaro/sen ankomst till vårdnadshavarna.
  • Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen.

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Linda Lehtinen    
0521-72 15 37
linda.lehtinen@vanersborg.se
Grundskola åk 9 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Jeanette Olausson
0521-72 15 65
jeanette.olausson@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och 8

Biträdande rektor:
Mats Runfors
0521-72 15 69
mats.runfors@vanersborg.se

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Telefon expedition:
0521-72 15 34

MER information

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Enligt skollagen 7 kap. gäller följande:
17§ En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli.

18§ En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Här finns en länk till ansökan om ledighet för elev i grundskolan. Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan