Hoppa till innehåll

 

Torpaskolan norr och söder


Tillsammans lär vi för framtiden i ett tydligt, omsorgsfullt och positivt sammanhang.

Målsättningen med vårt arbete på de båda enheterna är att stimulera varje elev att utvecklas kunskapsmässigt och socialt, så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. För att lyckas med detta krävs professionell och engagerad personal, som arbetar i nära samverkan med eleven och dess vårdnadshavare.

Den byggnad de båda enheterna finns i är belägen utmed Idrottsgatan inte långt från Sportcentrum. I enheterna finns ca 360 elever i grundskolan och ca 20 elever i grundsärskolan.

Skolbyggnaden är uppdelad i två ansvarsområden med vardera en ansvarig rektor – Torpaskolan norr och Torpaskolan söder.

  • Till enheten Torpaskolan norr hör eleverna i arbetslag A (åk 9, läsåret 2021/2022) , samt arbetslag B (eleverna i grundsärskola åk 7-9).
  • Till enheten Torpaskolan söder hör eleverna i arbetslag C och D (åk 7 och åk 8 läsåret 2021/2022).


Personalen är uppdelad i fyra arbetslag- arbetslag A, arbetslag B, arbetslag C och arbetslag D.

Information om kameraövervakning på våra 7-9-skolor: på följande länk finns Information till vårdnadshavare angående kameror på skolan , 65 kB, öppnas i nytt fönster. (, 65 kB).

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Lars Loodh 
0521- 72 18 02
lars.loodh@vanersborg.se
Grundskola åk 9 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Madelene Jansdotter
0521-72 10 78
madelene.jansdotter@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och 8

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Kontakt expedition:
Sara Martinsson
0521-72 15 34
sara.martinsson@vanersborg.se