Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevhälsa/Resurser

EHG (Elevhälsogrupp) Torpa:

Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor


Skolsköterska
Skolkurator
Skolpsykolog


Studie-/yrkesvägledare

Specialpedagog grund
Specialpedagog grund Specialpedagog sär
Specialpedagog sär

Linda Lehtinen
Mats Runfors
Jeanette Olausson


Charlotte Carlsson
Maria Gerdvall
Ingunn Ragnevi


Kerstin Johansson

Carin Lindberg
Jennie Hagelin
Henrika Lundström
Lotta Rahmberg

0521-72 15 37
0521-72 15 69
0521-72 15 65


0521-72 15 68
0521 - 72 15 36
0521-72 10 79


0521-72 15 66

0521-72 15 71
0521-72 15 71
0521-72 15 43
0521-72 12 22

Elevhälsogruppen (EHG) i respektive hus ansvarar för den övergripande elevhälsan i huset. Rektor leder elevhälsogruppen, som träffas för möte varannan vecka. Elevhälsogruppens arbete består av att identifiera problem/svårigheter, ge råd, förslag och stöd inför planering av åtgärder.

KONTAKT

Torpaskolan norr och Torpaskolan söder

Rektor Torpaskolan norr:
Lars Loodh 
0521- 72 18 02
lars.loodh@vanersborg.se
Grundskola åk 9 och grundsärskola

Rektor Torpaskolan söder:
Jeanette Olausson
0521-72 15 65
jeanette.olausson@vanersborg.se
Grundskola åk 7 och 8

Besöksadress:
Idrottsgatan 1, Vänersborg

Telefon expedition:
0521-72 15 34

MER information