Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Frånvaroanmälan

Om en elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkarbesök, tandläkarbesök eller annan orsak ska det alltid anmälas till Välkomsten.

Anmälan tas emot måndag - torsdag mellan kl. 8.00 – 16.00

Uppge både ditt och elevens namn samt orsak till frånvaron.
Du måste meddela varje dag som eleven är frånvarande.
Tack för hjälpen!

KONTAKT

Mottagning av nyanlända/Välkomsten

Samordnare:
Bjarne Ström

Telefon:
Tel: 0521-72 25 01

Epost:
bjarne.strom@vanersborg.se


Administratör:

Annette Fredman

Telefon:
Tel: 0521-72 25 75


Epost:
annette.fredman@vanersborg.se