Hoppa till innehåll

Frånvaroanmälan

Om en elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkarbesök, tandläkarbesök eller annan orsak ska det alltid anmälas till skolan.

Anmälan tas emot alla skoldagar mellan kl. 8.00 – 14.00

Uppge både ditt och elevens namn samt orsak till frånvaron.
Du måste meddela skolan varje dag som eleven är frånvarande.
Tack för hjälpen!

KONTAKT