Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om Välkomsten

Välkomsten Vänersborg tar emot nyanlända elever som ska börja i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Vänersborg ska få en bra skolstart. Välkomstens lärare kartlägger elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor på elevens modersmål. Denna kartläggning ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens behov.

Vår verksamhet finns i lokaler som ligger i Tärnan, en av kommunens grundskolor.

Välkomsten erbjuder skolskjuts med buss, för de elever som behöver det.

Inskrivning
Elevens första möte på Välkomsten sker genom ett besök och inskrivningssamtal där vi presenterar vår verksamhet. I inskrivningssamtalet får elev och vårdnadshavare eller god man information och träffar lärare, oftast med tolk. Det finns också möjlighet att ställa frågor om skolstarten innan eleven börjar på Välkomsten.

Kartläggning
På Välkomsten arbetar lärare med erfarenhet av flerspråkiga elever. Under tiden som eleven går hos oss på Välkomsten (ca 2 veckor) sker kartläggning av elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar och behov. Eleven får också undervisning i svenska.

Fortsatt skolgång
I Sverige finns det möjlighet till skolval som innebär att vårdnadshavare kan önska plats på en viss skola. På Vänersborgs kommuns hemsida länk till annan webbplats finns också mer information om skolorna i Vänersborg, var de ligger och hur skolorna arbetar. Innan eleven börjar på nästa skola tar personalen på Välkomsten kontakt med skolan för att påbörja överlämning av kartläggningen. Mottagande skola planerar elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen.

.

KONTAKT

Mottagning av nyanlända/Välkomsten

Samordnare:
Bjarne Ström

Telefon:
Tel: 0521-72 25 01

Epost:
bjarne.strom@vanersborg.se


Administratör:

Annette Fredman

Telefon:
Tel: 0521-72 25 75


Epost:
annette.fredman@vanersborg.se


MER information