Hoppa till innehåll

 

Om Välkomsten

Klicka på bild för större visning

Välkomsten Vänersborg är en mottagningsenhet, en första skola, för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Vänersborg ska få en bra skolstart. Utöver undervisning i skolans ämnen, kartlägger Välkomstens lärare elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor på elevens modersmål. Denna kartläggning ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens behov. I verksamheten är en stor del av personalgruppen flerspråkig och kan utifrån denna kompetens stötta elever och vårdnadshavare i introduktionen. Eleverna möter också elevhälsan under sin tid på Välkomsten bl.a. i form av information om elevhälsans arbete och individuella hälsosamtal. Välkomsten och också ett utvecklat samarbete med Kultur och fritid där alla elever får pröva på kultur och fritidsaktiveter som drama, bild, dans och musik. Vår verksamhet finns i lokaler som ligger centralt i Vänersborg. Välkomsten erbjuder skolskjuts för de elever som behöver det med bussar till resecentrum som finns nära Välkomsten.

Inskrivning
Elevens första möte på Välkomsten sker genom ett besök och inskrivningssamtal där vi presenterar vår verksamhet. I inskrivningssamtalet får elev och vårdnadshavare eller god man information och möjlighet att bekanta sig med miljö, träffa lärarpersonal och blivande skolkamrater. Det finns också möjlighet att ställa frågor om skolstarten innan eleven börjar på Välkomsten.

Kartläggning
På Välkomsten arbetar lärare och studiehandledare som är flerspråkiga, tillsammans med ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vår skolsköterska på Välkomsten träffar eleven för hälsokontroll och hälsosamtal. Under tiden som eleven går hos oss på Välkomsten (ca 8 veckor) sker kartläggning av elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar och behov. Eleven får också undervisning och ämnesintroduktion i den svenska skolans olika ämnen.

Fortsatt skolgång
I Sverige finns det möjlighet till skolval som innebär att eleven kan önska plats på skola. På Vänersborgs kommuns hemsida länk till annan webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också mer information om skolorna i Vänersborg, var de ligger och hur skolorna arbetar. Innan eleven börjar på nästa skola tar personalen på Välkomsten kontakt med skolan för att påbörja överlämning av kartläggningen. Vi stöttar alla elever i övergången från Välkomsten till nästa skola. Mottagande skola planerar elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen.

.

KONTAKT

Välkomsten
Enhetschef
Tel: 0521-72 25 81

Epost:
valkomsten@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 25 80

Anmälan till svensk skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster