Hoppa till innehåll

Elevhälsa/Resurser

EHT (Elevhälsoteamet) Vänerparken:

Rektor

Åsa Dahlgren

0521-72 17 45

Skolsköterska

Eva-Lotta Lindh

0521-72 17 75

Skolläkare

Mårten Hallberg

0521-72 18 05

Specialpedagog

Catarina Larsson

0521-72 24 45

Kurator

Camilla Edblad

0521-72 15 41

Skolpsykolog

Johanna Wadman

0521-72 10 35

Studie och yrkesvägledare

Monika Eneroth

0521-72 17 14


Elevhälsoteamet ansvarar för den övergripande elevhälsan på Vänerparkens skola. Rektor leder elevhälsoteamet, som träffas för möte varje vecka. Elevhälsoteamets arbete består av att arbeta förebyggande och främjande för elevhälsa samt identifiera problem/svårigheter, ge råd, förslag och stöd inför planering av åtgärder.Elevhälsoteamet har ett nära samarbete med arbetslagen på skolan.

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Åsa Dahlgren

Telefon:
0521-72 17 45
asa.dahlgren@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05
Telefax:
0521-72 14 20

 

MER information