Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevråd

Varje vecka träffas klasserna för klassråd tillsammans med sina mentorer. Där har eleverna möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer som har med deras skolgång att göra o.s.v. Varje klass väljer ut två klassrådsrepresentanter till elevrådet.

Elevrådet väljer en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en vice sekreterare och tre elevskyddsombud för varje läsår.

En gång per månad, i en och en halv timma, träffas elevrådsrepresentanterna, tillsammans med rektor i ett elevråd. Elevrådet deltar i planering av te x projektarbeten, rastaktiviteter, arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt diskuterar pedagogiska frågor och trivselfrågor som gäller skolan och matsalen. Ibland skapas speciella grupper inom elevrådet som ansvarar te x för matråd, rastaktiviteter eller turneringar. Elevrådet presenterar sitt arbete på samlingar vid till exempel skolavslutningar.

Elevrådet är i hög grad delaktiga när skolan tar fram nya trivselregler, plan mot diskriminering och kränkande behandling och liknande rutiner för skolan.

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Christina Öberg

Telefon:
0521-72 17 45
christina.oberg@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05