Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevråd

Varje vecka träffas klasserna för klassråd tillsammans med sina mentorer. Där har eleverna möjlighet att komma med tankar, önskemål, klagomål, frågor, idéer som har med deras skolgång att göra o.s.v. Varje klass väljer ut två klassrådsrepresentanter till elevrådet.

En gång per månad, i en och en halv timma, träffas elevrådsrepresentanterna, tillsammans med rektor och fritidsledare i ett elevråd. Elevrådet deltar i planering av te x projektarbeten, arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt diskuterar pedagogiska frågor och trivselfrågor som gäller skolan. Elevrådet presenterar verksamheten på samlingar i Vänersalen.

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Åsa Dahlgren

Telefon:
0521-72 17 45
asa.dahlgren@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05
Telefax:
0521-72 14 20