Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Att anmäla frånvaro

Om ditt barn behöver vara borta från skolan av någon anledning ska det anmälas av dig som vårdnadshavare.

Vid önskemål om ledighet för elev kontaktas klassföreståndaren.

Enligt skollagen 7 kap. gäller följande:
17§ En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli.

18§ En elev i en skolform som avses i 17§ får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Här finns en länk till ansökan om ledighet för elev i grundskolan.
Ansökan om ledighet Grundskola, ledighetsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom, läkar- eller tandläkarbesök ska det anmälas till skolan av vårdnadshavare. Se rutiner för respektive skola nedan.

Sjukanmälan ska göras senast klockan 8.00 via InfoMentor eller via sms till vår närvarokoordinator Robert Carlsson på telefon 076-696 12 14.

Information om InfoMentor och hur du frånvaroanmäler där hittar du i menyn här till vänster.

Högstadieskolornas närvarorutin hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Christina Öberg

Telefon:
0521-72 17 45
christina.oberg@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05