Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Kontaktlista för Vänerparken


Ledningsresurs

Anna-Lena Andersson

0521-72 17 63

072-083 30 18

Administratör

Carina Wilhelmsson

0521-72 14 05

Vaktmästare

Benny Alfredsson

0521-72 17 46

Fritidsledare

Mikael Forss

070-237 43 43

Skolsköterska

Eva-Lotta Lindh

0521-72 17 75

Skolkurator

Ida Ögren

0521-72 15 41

Studie- och yrkesvägledare

Monika Eneroth

0521-72 17 14

Arbetsrum vån 2 A-huset

Pedagoger SO, SV m.fl.

072-085 39 41

Arbetsrum vån 2 A-huset

Pedagoger EN, SO m.fl.

072-085 39 47

Arbetsrum vån 3 A-huset

Pedagoger Fbg m.fl.

072-085 39 52

Arbetsrum vån 4 A-huset

Pedagoger MA/NO m.fl.

072-085 39 57

B-husets personalrum

Befintlig personal

072-084 90 12

Idrotten

Agnieszka Fransson

072-085 39 62

Lilla gruppen

Mari Bengtsson Fock

072-0843831

 

KONTAKT

Vänerparkens skola

Rektor:
Åsa Dahlgren

Telefon:
0521-72 17 45
asa.dahlgren@vanersborg.se

Vänerparken
Besöksadress:
Vänerparken 11, Vänersborg

Telefon expeditionen:
0521- 72 14 05
Telefax:
0521-72 14 20