Hoppa till innehåll

 

Synpunkter och klagomål

Klagomål på utbildningen  

Enligt skollagen är kommunen skyldig att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Kommunen är även skyldig att ha skriftliga rutiner för hur klagomål hanteras. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska det åtgärdas.

Om du har ett klagomål du vill framföra gör du så här:

Kontakta i första hand skolan 

Kontakta mentor, lärare eller annan personal vid berörd skola eller förskola. I menyträdet till vänster hittar du alla Vänersborgs kommuns förskolor, skolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter till dem.

Kontakta rektor i andra hand 

Om personalen inte kan lösa ditt klagomål, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor på skolan eller förskolan.

Kontakta barn- och utbildningsnämnden i tredje hand 

Om ditt klagomål inte blivit löst på enheten kontaktar du barn- och utbildningsförvaltningen centralt.

Klagomålen blir allmän handling 

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till nämnden. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.

Rutin för synpunkts-och klagomålshantering , 496 kB.

Anmäl synpunkt eller klagomål

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

E-post:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.