Hoppa till innehåll

 

InfoMentor barn- och utbildningsförvaltningens nya lärplattform öppnas 1 januari 2021

På bilden visas en logotype på lärplattformen InfoMentor

Information till vårdnadshavare i Vänersborgs kommun med anledning av byte av lärplattform

Fr o m den 1 januari kommer InfoMentor vara Vänersborgs kommuns nya lärplattform. VÄL (Edwise) kommer alltså inte att vara kvar, men ska används t o m 31 december 2020. InfoMentor kommer att användas för information och kommunikation mellan förskolan/grund-och grundsärskolan och vårdnadshavare, för registrering av frånvaro/närvaro, för dokumentation av barns/elevers utveckling och lärande, för bokning av utvecklingssamtalstider samt för vårdnadshavare att registrera sitt/sina barns tider på förskola och fritids.


I december i år kommer vårdnadshavare att få inloggningsuppgifter till sitt konto i InfoMentor via den e-post-adress som finns angiven i VÄL. Viktigt är att man inte har kopplat en och samma e-post-adress till två vårdnadshavare. Då kommer inte ett konto att skapas. För att kontrollera/ändra sin e-post-adress i VÄL klickar man på “Min profil” inne i systemet. E-post-adressen behöver vara uppdaterad eller registrerad senast 6 december för att man som vårdnadshavare ska få ett konto i december. Om man av någon anledning inte har möjlighet att ändra sin e-post-adress i VÄL innan 6 december kontaktar man infomentorsupport@vanersborg.se. För att komma åt innehållet i boxarna Bedömning (grund-och grund-särskolan) och Dokumentation (grund- och grundsärskolan och förskolan) behöver man ha Bank-ID. Om man inte har Bank-ID kontaktar man skolan/förskolan så att denna information levereras på annat sätt till dig som vårdnadshavare.


Elever kommer att få tillgång till InfoMentor. Vårdnadshavare och elever kommer att ha samma funktioner och få samma information i systemet, förutom att elever inte kan lägga in frånvaro, boka utvecklingssamtal eller lägga in fritidsschema.
Informationsfilm för vårdnadshavare med instruktioner för hur man använder InfoMentor kommer att finnas tillgänglig på Vänersborgs kommuns hemsida under Utbildning & barnomsorg samt under Information när man loggat in i InfoMentor.


Som vårdnadshavare behöver man tänka på att fr o m 1 januari ska tider för barnschema för förskola och fritids registreras i InfoMentor. Det kan man göra från det att man får sitt konto i december. Instruktionsfilm för hur man gör det finns på hemsidan och under Information när man har loggat in i InfoMentor.


På Barnomsorgswebben som man når via Vänersborgs kommuns hemsida eller i Informationsboxen i InfoMentor kommer man som vårdnadshavare efter 1 januari använda till att anmäla och avsluta barnomsorgsplats samt registrera och ändra inkomstuppgifter. Det är dessutom här man gör skolval inför förskoleklass och årskurs 7.


Om det uppstår frågor för er vårdnadshavare angående InfoMentor är ni välkomna att höra av er till infomentorsupport@vanersborg.se


Hälsningar
Projektledningsteamet för implementeringen av InfoMentor
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Support för InfoMentor
förskola/grundsärskola/
grundskola

E-post:
infomentorsupport@vanersborg.se

MER information

Information om lärplattformen InfoMentor översatt till följande språk:

Information InfoMentor engelska (, 159 kB)

Information InfoMentor arabiska (, 173 kB)

Information InfoMentor somaliska (, 160 kB)

Information InfoMentor dari (, 359 kB)

Information InfoMentor romani (, 167 kB)