Hoppa till innehåll

 

Val av skola 2021/2022

Förvaltningens hantering av skolvalet är nu avslutad. Vid frågor om skolplaceringar får ni vända er till respektive skolas rektor.

Val av skola, förskoleklass

Skolval, förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk att delta i för alla 6-åringar.

Förskoleklassen omfattar 15 timmar per vecka och tiden fördelas på 4 eller 5 dagar.

Utöver förskoleklassen har 6-åringar möjlighet att, vid behov, komplettera förskoleklassen med skolbarnsomsorg/fritidshem. Ansökan till fritidshem görs separat (se nedan).

Urvalskriterier för skolplaceringar på kommunala skolor

Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önskemål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken skolenhet man önskar att barnet ska placeras i.

Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas kommunens urvalsregler.

Urvalskriterier

I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Skolområde
 3. Relativ närhet
 4. Lottning.

Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet anses vara nära hemmet.

Skolområde

Karta med skolområden, förskola - åk 6 (, 3 MB)

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Denna är: - för F-6 den näst närmsta skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast hemmet), eller - den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast hemmet). Referensskolan behöver inte vara en skolenhet som vårdnadshavare önskat. Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre relativ närhet.

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Beskrivning av Relativ närhet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre till sin andravalsskola/referensskola (C) än Sara har till sin andravalsskola/referensskola (B). Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet (850-700=150 m) 150 är nämligen högre än Saras 100 (600-500=100 m).

Beskrivning av urvalskriterier för skola med plats för 120 elever
Beskrivning av urvalskriterier för skola med plats för 50 elever

Val av friskola och/eller grundskola i annan kommun

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.
För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Du informerar oss om ditt val via vår e-tjänst (se nedan gällande ansökan) som finns på Vänersborgs kommuns hemsida.

Skolskjuts

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun.
Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ansöka om det på kommunens hemsida, www.vanersborg.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.

Ni ansöker via vår e-tjänst på http://www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats. Gå därefter in på länken "Inloggning, e-tjänst, e-legitimation". När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Vid bekymmer med ansökan, vänligen kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post: tommy.jakobsson@vanersborg.se

Emma Karvonen
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: emma.karvonen@vanersborg.se

Ansökan ska vara registrerad senast 8 februari.

Uppsägning av förskoleplacering

Alla förskoleplaceringar upphör den 8 augusti 2021. Om du önskar att barnet ska sluta innan detta datum, måste uppsägning göras till Barn- och utbildningsförvaltningen digitalt via vår e-tjänst barnomsorgswebben www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats. Uppsägningstiden är 2 månader.

För barn med plats på fristående förskola (Fridaskolan, Vänersnäs, Vetegrodden, Korseberg, Karten eller enskild pedagogisk omsorg) måste uppsägning göras till respektive förskola/enskild pedagogisk omsorg.

Ansökan till fritidshem och pedagogisk omsorg

Vänersborgs kommuns skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Önskar du fritidshem eller pedagogisk omsorg inför hösten måste ny ansökan göras. Ansökan görs via vår e-tjänst barnomsorgswebben www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats.


Har du inte e-legitimation, kontakta:

Administratörer för barnomsorg
Tel: 0521-72 14 79
Telefontider: Mån- Ons, Fre kl. 10-12
E-post: barnomsorg@vanersborg.se

Önskar du fritidshem på någon av friskolorna måste ansökan göras direkt till respektive friskola.

Mer information om fritidshem och pedagogisk omsorg hittar du på Vänersborgs kommuns hemsida, www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/fritids-fritidshem.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undervisning i modersmål

I Skolförordningen står det: ”För elever som har annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i åk 1-6 anordnas på detta språk.”

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lämplig lärare och om minst 5 elever ansökt. Modersmålsundervisning i ett av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om färre än fem elever ansökt. Förutsättningen är att det finns lämplig lärare.
(Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §)

Modersmål kan anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid. Modersmål kan sökas från och med att eleven börjar förskoleklass. Mer information samt ansökningsblankett hittar du på: http://www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/modersmal-hemsprak.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta oss på barnutbildning@vanersborg.se 
och 0521- 72 11 04, telefontid kl. 10-12

Val av skola, årskurs 7

Skolval, årskurs 7

I år har vi ingen möjlighet att erbjuda besök på skolorna.

I stället får ni träffa rektorerna här:

https://youtu.be/7bxP3P5aJUIlänk till annan webbplats

Det finns fyra kommunala skolenheter för åk 7-9;

 • Vänerparkens skola är centralt belägen på Vänerparken 11. Till hösten beräknas det vara cirka 240 elever på skolan.
 • Torpaskolan är belägen på Idrottsgatan 1. Till hösten beräknas det vara cirka 370 elever i grundskolan och grundsärskolan.
 • Silvertärnan ligger på Idrottsgatan 7. Till hösten beräknas det vara cirka 400 elever på skolan.
 • Dalboskolan ligger i Frändefors, på Ringaregatan 2, 15 min bussresa från Vänersborg. Till hösten beräknas det vara cirka 200 elever på skolan.
 • Är ditt barn inskriven i grundsärskolan och om du har frågor om skolvalet, vänligen kontakta rektor på ditt barns nuvarande skola.

Urvalskriterier för skolplaceringar på kommunala skolor

Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önskemål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken skolenhet man önskar att barnet ska placeras i.

Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas kommunens urvalsregler.

Urvalskriterier

I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Skolområde
 3. Relativ närhet
 4. Lottning.

Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet anses vara nära hemmet.

Klicka på kartan för att zooma.

Färgkodning på kartan nedan
Karta över indelning av geografiska skolområden för Silvertärnan, Dalboskolan, Torpaskolan, Vänerparkens skola

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. För 7-9 utgör skolan i skolområdet referensskola vid val av annan skola.

Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre relativ närhet.

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Beskrivning av Relativ närhet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre till sin andravalsskola/referensskola (C) än Sara har till sin andravalsskola/referensskola (B). Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet (850-700=150 m) 150 är nämligen högre än Saras 100 (600-500=100 m).

Beskrivning av urvalskriterier för skola med plats för 50 elever
Beskrivning av urvalskriterier för skola med plats för 50 elever

Val av friskola och/eller grundskola i annan kommun

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.

För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Du informerar oss om ditt val via vår e-tjänst (se nedan gällande Ansökan) som finns på Vänersborgs kommuns hemsida

Skolskjuts

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun.
Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ansöka om det på kommunens hemsida, www.vanersborg.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.

Ni ansöker via vår e-tjänst på http://www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats. Gå därefter in på länken "Inloggning, e-tjänst, e-legitimation". När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Vid bekymmer med ansökan, vänligen kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post: tommy.jakobsson@vanersborg.se

Emma Karvonen
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: emma.karvonen@vanersborg.se

Ansökan ska vara registrerad senast 8 februari.

Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta oss på barnutbildning@vanersborg.se och 0521- 72 11 04, telefontid kl 10-12.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se