Hoppa till innehåll

 

Vanliga frågor och svar

Hur ser tidsplanen ut för skolvalsprocessen?

Tidpunkt

Händelse

Vecka 1

Skolval till förskoleklass och till åk 7 öppnar
Information skickas till vårdnadshavare via digital brevlåda i första hand annars via pappersbrev.

Information kommer även att finnas på VÄL och Facebook

Vecka 5

Öppet hus på respektive högstadieskola.
27 januari kl 18-19 Vänerparken
28 januari kl 18-19 Torpa skolan
28 januari kl 19-20 Silvertärnan
29 januari kl 18-19 Dalboskolan

Vecka 7

20-02-14

Skolvalsansökan ska vara inskickad senast 14 februari.

Vecka 9

20-02-25

Skolvalsgruppen placerar eleverna utifrån skolvalen och enligt urvalsprinciperna. Har eleven ingen skolvalsansökan kommer eleven ändå att placeras. En placering får emellertid inte gå ut över ett annat barns berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet.

Vecka 10

Beslut om skolplacering skickas ut fredag digitalt via digital brevlåda i första hand annars via pappersbrev vecka 10.

Vecka 20

Klasslistorna skickas hem per post på fredag 15/5 tillsammans med information om skolbesök.

Vecka 23

Tisdag 2 juni besöker åk 6 eleverna sina nya skolor och träffar blivande klasskamrater och mentorer klockan 14.00–15.00.

 

Vilken urvalsmetod används för skolplacering till förskoleklass?

Relativ närhet är en metod för att bestämma förtur när antalet platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Det som mäts är skillnaden i gångväg till den sökta skolan jämfört med närmaste alternativa skola. Titta gärna på exemplen längre ner.

I bilden nedan vill både Elev 1 och Elev 2 helst gå på Skola 1, men den skolan har bara en ledig plats.

  • Den relativa närheten för Elev 1 = 350m - 300m = 50m
  • Den relativa närheten för Elev 2 = 1100 - 700m = 400m

Vilken urvalsmetod används för skolplacering till årskurs 7?

Lottning vid skolval för årskurs 7

Ansvarig för lottning
Verksamhetschef för årskurs 7-9 utgör lottningsförrättare och förklarar lottningen påbörjad och avslutad. Arbetsgruppen består av sex stycken personer på Barn och utbildningsförvaltningen med olika professioner.

Lottningsförfarandet protokollförs.

Lottning av skolplacering
Följande lottningsförförande tillämpas vid lottning till årskurs 7.

Vårdnadshavare till blivande årskurs 7 elever har fått möjligheten att göra ett skolval med möjlighet till tre rangordnade val därav två val är tvingande.

Skolvalen sammanställs och varje elev blir tilldelad ett nummer.

En placering får emellertid inte gå ut över ett annat barns berättiga krav på placering vid en skola nära hemmet.

Steg för steg:

  1. Lottningen förklaras påbörjad.
  2. En digital slumpgenerator väljer ut ett nummer
  3. Numret som blev valt är kopplat till en elev. Här tittar vi om det finns plats på den skolenhet som eleven har som första handsval, om plats finns placeras eleven där. Om det inte finns plats så tittar vi om det finns plats på andra hands valet, om plats finns placeras eleven där osv.
  4. En registrator registrerar i vilken ordning som den digitala slump-
    generatorn valde ut eleven i.
  5. En registrator registrerar eleven på den skola som eleven hamnade på.
  6. Efter detta så börjar processen om med att den digitala slumpgeneratorn väljer ut ett nytt nummer. När alla elever är skolplacerade så förklaras lottningen avslutad.

Hur många val kan man göra och hur många val är tvingande i skolvalet?

Man kan göra tre val och man måste göra två val.

Vad händer om inget skolval görs?

Då placerar kommunen eleven på en skola i närheten av var eleven är skriven.

Behöver skolvalet göras av båda vårdnadshavare?

Ja

Vad händer om vårdnadshavarna är oense om skolvalet?

Då finns ingen komplett ansökan och då placerar kommunen eleven på en skola i närheten av var eleven är skriven.

Tillämpas syskonförtur?

Nej

5-åringar

Hanteras ej i samband med skolvalet. Vill ni att er 5-åring ska börja i förskoleklass kontaktar ni berörd skolas rektor.

Finns det kompisval?

Familjer som kommer flytta till Vänersborg innan läsårsstart, ska de göra skolval?

Vart vänder jag mig med övriga skolvalsfrågor?

Hör av dig med frågor till:

barnutbildning@vanersborg.se

Om jag vill överklaga en skolplacering, hur gör jag och vart vänder jag mig?

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se