Hoppa till innehåll

 

Om Lärplattform

Dokumentation

I verktyget för dokumentation skriver pedagogerna elevernas omdöme. De använder även verktyget för att registrera elevens kunskapsutveckling genom olika bedömningsverktyg. Med hjälp av sammanställningsverktyg kan mentor/klassföreståndare ta fram överskådlig information för hela klassen eller respektive elev. All dokumentation finns sedan lagrad i Lärplattformen under tiden som eleven går i grundskolan.

Rum

Det virtuella rummet kan användas för att lagra och sprida information till den grupp som är inbjuden att delta i rummet, oftast elever/barn och vårdnadshavare i en klass eller avdelning på förskolan. I rummet kan s.k. veckobrev som publiceras även nås via en app "Tieto Edu". Diskussionsforum mellan rummets deltagare skapas för att ha diskussioner tillsammans.

Schema och kalender

Elevens schema finns att ta del av för både elev, vårdnadshavare och lärare. Det går även att skapa en kalender för förskolans, fritids och grundskolans aktiviteter.

Frånvarorapportering

I funktionen för frånvaro registreras all frånvaro och närvaro. Det ger pedagoger, skolledare men även barn/elever och vårdnadshavare en god överblick över barnets frånvaro.
Lärplattformen har idag sms-tjänster för frånvaro.

Betygssättning och provresultat

Via Lärplattformen registrerar lärare betyg samt nationella prov.

App för vårdnadshavare

Vårdnadshavare som har barn mellan 1-16 år placerade i kommunal verksamhet har nu tillgång till appen Tieto Edu.

Appen "Tieto Edu" finns för nedladdning i App Store och Google Play. Appen är tillgänglig till mobil och surfplatta. Successivt kommer appen att utökas med fler lättillgängliga funktioner.

Funktioner

Nu finns registrera barnschema och frånvaroanmälan för förskola, fritidshem och grundskola. Information och kalender för alla barn och elever i förskola, fritids och grundskola.

Manual barnschema frånvaro (, 989 kB)

Inloggning

Inloggning görs via Mobilt bankID. Efter sju dagars inaktivitet krävs ny inloggning.

Notiser

För att få en notifiering när ny information har publicerats från förskola/fritids/grundskola behöver inställningarna på telefonen aktiveras. Gå in på inställningar i telefonen och tillåt notiser från appen Tieto Edu.

Observera: När man tagit del av information via appen finns inte längre information/veckobrev direkt på startsidan när man loggar in på www.vanersborg.se/val. Information/veckobrev återfinns då istället under Info knappen samt i aktuellt rum.

Här kan du hämta pdf med informationen för vidare distribution. (, 85 kB)

KONTAKT

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Support VÄL förskola/grundskola

E-post:
valsupport@vanersborg.se

Telefon:
Emma Karvonen
0521 - 72 21 92
Tommy Jakobsson
0521 - 72 10 89
Anna-Carin Säll
0521 - 72 12 20

MER information

Logga in VÄLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vårdnadshavare

Logga in VÄLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, elev


Adress inloggning för vårdnadshavare är www.vanersborg.se/val

VÄL-folder - Svenska (, 233 kB)

VÄL-folder - Engelska (, 239 kB)

VÄL-folder - Arabiska (, 415 kB)

VÄL-folder - Somaliska (, 240 kB)

VÄL-folder - Dari (, 347 kB)

VÄL-folder - Romani (, 277 kB)