Hoppa till innehåll

 

Miljö i skolan

Bilden visar en flicka som hoppar runt på en skolgård

Miljö i skolan omfattar både inom- och utomhusmiljön. En god miljö är viktig både för elevernas lärande och hälsa.  

En bra inomhusmiljö är viktig för alla som vistas i skolan. Förskolor och skolor ska regelbundet själva undersöka och bedöma risker ur hälso- och miljösynpunkt. Exempel på risker kan vara buller, dålig ventilation och misstänkta fuktskador.

Utomhusmiljöns betydelse för elevernas lärande och välmående har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet. Studier visar på ett samband mellan utemiljöers utformning och fysisk aktivitet vilket i sin tur påverkar elevers inlärningsförmåga.  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se