Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Utemiljö

Dalaborgs förskola

Grönska, färg och form är viktiga inslag i barns och ungdomars skol- och förskolemiljö. Utemiljön kompletterar inomhusmiljön och möjliggör nya sätt att lära. 

Studier har visat att gårdarnas utforming påverkar barnens hälsa. 

Kriterier för en bra gård:

  • Tillräckligt stor
  • Varierad (grönska och höjdskillnader)   
  • Plats för uteklassrum eller liknande och ger möjlighet till omvärldsförståelse
  • Lekutrustning integrerad i den naturliga miljön
  • Rumslig indelning av gården
  • Tillgänglig
  • Samspel mellan inne och ute med utsikt över grönska
  • Eleverna är delaktiga i utformningen

I Boverkets rapport "gör plats för barn och unga" kan du läsa mer om utemiljöers betydelse och utformning, du finner den under rubriken mer information till höger. 

Vill ni förbättra förskole-/skolgården?

Det händer att föräldraföreningar vill hjälpa till att genomföra olika förändringar på gårdarna.Därför har vi tagit fram ett informationsblad om hur man går tillväga. Du finner detta blad under rubriken mer information. Här har vi också samlat länkar som kan fungera som inspiration.  

Projektet Gröna skolgårdar

Projektet ”Gröna skolgårdar” drevs i Vänersborgs kommun mellan 2013 och 2018. De förvaltningar som ingick var barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet inleddes med en inventering av kommunens skolgårdar, F-6, rapporten återfinns under rubriken mer information.

Målsättningen för projektet "Gröna skolgårdar" var att förbättra våra barns utemiljö genom både stora och små insatser. Under åren som projektet pågick fick flera skolor bidrag till insatser.