Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Speciallinje Musik

Syfte

Speciallinjen är till för att ta tillvara elever med särskild talang och intresse. Med längre lektionstid, konserter, torsdagsträffar och studieresor, är syftet att ge eleverna övningsteknik, scenvana, grunder i musikteori/gehör, inspiration och den erfarenhet de behöver för att utvecklas och kunna uppfylla de krav som högre musikutbildningar ställer.

Mål

Elever som gått ett eller flera år på Speciallinjen ska ha uppnått en spelteknisk och musikalisk nivå som motsvarar godkänt-nivån för inträdesproven på Musikerutbildning Vänersborg (MUV).

Målgrupp

Elever på instrument eller sång i åk 6-9 (det finns möjlighet att söka dispens)

Inriktning

Speciallinjen arbetar fr a med klassisk musik

Rekrytering

Elever ur målgruppen anmäler sig till provspelning/intervju. Musikskolechef, i samråd med ett par lärare, väljer ut de elever som bedöms ha bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen.

Förutsättningar

Speciallinjen är en satsning på ett fåtal prioriterade elever. Varje år tas max 12 elever in. Utbildningen kräver stort engagemang av den enskilde eleven. Vid slutet av höstterminen görs en bedömning om eleven kunnat tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredställande sätt. Endast elever som blir godkända fortsätter Speciallinjen under våren. Man söker om till Speciallinjen varje år.

Övrigt

Eleverna gör två solistkonserter/termin och får inför varje konsert tillfälle att jobba med ackompanjatör. Torsdagsträffarna gemoförs oftast i form av masterclass. Det finns även möjlighet att få piano som biinstrument.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Enhetschef
Per Graneld

Telefon: 0521-72 14 77

Enhetschef
Katarina Stella

Telefon: 0521-72 19 33

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51