Hoppa till innehåll

 

Anmälan och antagning

Länk till Musikskolans Webbanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår digitala anmälan fungerar bäst på dator eller surfplatta.

För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musikskolans verksamhet kan varje elev endast stå i kö till två kurser. Nya anmälningar medför att tidigare val tas bort. Efterfrågan på Musikskolans kurser är i vissa fall större än antalet platser. Det innebär att de elever som inte kan beredas plats placeras i kö. Du behöver inte anmäla dig igen utan står automatiskt kvar i kö tills du fått ett erbjudande.

Bekräftelse på inkommen anmälan får du med e-post när du anmäler dig på webben. Anmälningsuppgifterna lagras i ett datasystem för elevadministration. Registret handhas endast av behörig personal på Kultur- och fritidsförvaltningen samt Barn-och utbildningsförvaltningen.

Elev som tackar ja till erbjuden plats på sitt andrahandsval kan få stå kvar i kö ett år på sitt förstahandsval, därefter krävs förnyad anmälan.
Om erbjuden tid inte passar har man möjlighet att stå kvar i kön. Om man tackar nej en andra gång mister man sin plats i kön.
Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum, men även praktiska orsaker såsom ålder, gruppsammansättning, geografiskt område och om eleven kan den erbjudna tiden, avgör vilka elever som antas.

Instrumenthyra

Uthyrning av instrument sker i mån av tillgång. På blanketten noteras uppgifter om instrumentnummer av elevens lärare och undertecknas sedan av vårdnadshavare.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Enhetschef Musikskolan
Inger Nordström

Telefon:
0521-72 14 77

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51

MER information