Hoppa till innehåll

Anmälan och antagning

Länk till Musikskolans Webbanmälanlänk till annan webbplats

Vår digitala anmälan fungerar bäst på dator eller surfplatta.

För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musikskolans verksamhet kan varje elev endast stå i kö till två kurser. Nya anmälningar medför att tidigare val tas bort. Efterfrågan på Musikskolans kurser är i vissa fall större än antalet platser. Det innebär att de elever som inte kan beredas plats placeras i kö. Du behöver inte anmäla dig igen utan står automatiskt kvar i kö tills du fått ett erbjudande.

Bekräftelse på inkommen anmälan får du med e-post när du anmäler dig på webben. Anmälningsuppgifterna lagras i ett datasystem för elevadministration. Registret handhas endast av behörig personal på Kultur- och fritidsförvaltningen samt Barn-och utbildningsförvaltningen.

Elev som tackar ja till erbjuden plats på sitt andrahandsval kan få stå kvar i kö ett år på sitt förstahandsval, därefter krävs förnyad anmälan.
Om erbjuden tid inte passar har man möjlighet att stå kvar i kön. Om man tackar nej en andra gång mister man sin plats i kön.
Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum, men även praktiska orsaker såsom ålder, gruppsammansättning, geografiskt område och om eleven kan den erbjudna tiden, avgör vilka elever som antas.

Instrumenthyra

Uthyrning av instrument sker i mån av tillgång. På blanketten noteras uppgifter om instrumentnummer av elevens lärare och undertecknas sedan av vårdnadshavare.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Enhetschef Musikskolan
Inger Nordström

Telefon:
0521-72 14 77

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51

Webbredaktör
Olle Gustafsson

MER information

Anmälan till Musikskolan

Webbanmälanlänk till annan webbplats

Blanketter

Avanmälan (, 575 kB)

Ansvarsförbindelse - Instrumenthyra (, 570 kB)

Anmälningsblankett Musikskolan (, 576 kB)