Hoppa till innehåll

Kultur- och integrationsprojekt

Projektet tar form
Projektet startade, efter dialog mellan verksamheterna, i augusti 2016. Det första mötet med eleverna bestod av presentation av de medverkande, rundvandring i lokaler och fikastund så att alla skulle känna sig välkomna och i fortsättningen kunna hitta till lokalerna. Därefter har man träffats varje vecka, torsdagar klockan 14.30-16.00 för att i tre mindre grupper, som är skapade av Välkomstens personal, träffa konstpedagogen David Myrvold på Timjan, dramapedagogen Johanna Gregorc och danspedagogen Sara Engström i drama- och danssalarna på Vänerparken. Varje grupp får arbeta med dans, drama och bild enligt ett roterande schema. Med på lektionerna är också Välkomstens handledare, som kan tolka och aktivt bidrar som stöd för eleverna i undervisningen.

Projektet pågår under läsåret 2016-2017 och kan ses som ett pilotprojekt som kontinuerligt utvärderas av berörd personal och elever. Samordningsansvarig för projektet är Johanna Gregorc.

Bildkonst med David på Timjan På Timjan arbetar vi med bild och form. Mycket av arbetet har haft betoning på allas medverkan och att alla kan rita, måla eller arbeta med skulpturer efter sina egna förutsättningar. Ett lustbetonat arbete under avslappnade former. En av övningarna har varit att gemensamt måla ett större verk med hjälp av primärfärgerna gul, röd och blå - där egentligen enda regeln har varit att man inte får måla över vad någon annan har målat. Det brukar bli roliga och oväntade resultat som kan leda den medverkande eleven längre i ett lärande kring bild och form.

Dans och rörelser med Sara i danssalen
I danssalen arbetar vi mycket med samarbete och tillit genom övningar två och två och i grupp. Stort fokus ligger också på rörelseglädje utifrån elevernas egna förutsättningar. Allt är rätt, inget är fel. Vi brukar avsluta med en fartfylld koreografi där fokus ligger på dansglädje, rörelse och gemenskap.

Drama och gestaltning med Johanna i dramasalen
Vi arbetar med olika former av samarbetsövningar, tränar på att tolka och samspela genom icke-verbal kommunikation. Vi använder teaterns uttryckssätt, gestaltar känslor och situationer. Eleverna får spela olika roller och använda sig av tidigare erfarenheter i sitt skapande.

Bakgrund
Många nyanlända familjer och ensamkommande barn har på senaste tiden kommit till Vänersborgs kommun. Flera idrottsföreningar och andra organisationer engagerar sig i att skapa meningsfull sysselsättning för dem och för att de ska få kontakter i det svenska samhället. Kultur- och fritidsnämndens gemensamma ambition är att med gränslös kultur och hög puls utveckla mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter, där en framgångsrik musikkommun med bredd, är en viktig del. Verksamheten ska vara väl förankrad och tillgänglig för alla, vilket skapar goda förutsättningar för hög delaktighet, ökad tillväxt och ett aktivt liv.

Syfte
Nyanlända barn och unga i Vänersborg ska kunna vara med på aktiviteter som stimulerar dem och bidrar till integration. Under hösten 2016 pågår ett kultur- och integrationsprojekt där tre kommunala verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen; Danspoolen, Musikskolan och Timjanhuset samarbetar med Välkomsten, för att erbjuda nyanlända ungdomar att uttrycka sig, uppleva, lära och skapa genom olika konstyttringar. Projektet syftar också till att etablera och relatera ungdomarna till olika kulturplatser som finns i kommunen och nå nya kontakter.

Vad är Välkomsten?
Välkomsten Vänersborg, vilken styrs av Barn- och utbildningsförvaltningen, är en mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Vänersborg ska få en bra skolstart. Lärare från Välkomsten kartlägger elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Denna kartläggning ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens behov. Ett kultur- och integrationsprojekt upplevdes relevant och utvecklande för Välkomstens elever.

KONTAKT

Samordningsansvarig:
Johanna Gregorc

Besöksadress:
Vänerparken 5

Telefon:
0735-848644

E-post:
johanna.gregorc@vanersborg.se