Hoppa till innehåll

 

Regler och avgifter

Fotografering och inspelning

Det förekommer att vi i vår verksamhet fotograferar samt gör film- och ljudupptagningar. Dessa görs i dokumentationssyfte och kan komma att publiceras i våra trycksaker, på vår hemsida samt i kommunens sociala medier. Meddela oss om ni inte vill att ert barn är med vid dessa tillfällen. Musikskolan ansvarar inte för det som dokumenteras av publik, tidningar m.fl.

Betalningsvillkor

Elev som är antagen i mer än ett ämne eller grupp betalar avgift för varje kurs. Elever som betalar ämnesavgift (instrument) kan delta utan kostnad i kör, ensemble och orkester. Familj folkbokförd på samma adress betalar full avgift för två barn, från tredje barnet lämnas 50 % rabatt. Inga övriga rabatter tillämpas.

Terminsavgift debiteras i och med att du tackat ja till erbjuden lektionstid eller grupp. Fakturering sker i mitten av varje termin. För att undvika debitering av terminsavgift och ev. instrumenthyra ska platsen skriftligen sägas upp senast 15 september (för höstterminen) respektive 1 februari (för vårterminen) och det hyrda instrumentet ska vara återlämnat till Musikskolan. Använd blankett eller skicka e-post. I annat fall är vårdnadshavaren betalningsskyldig för hela terminen.

Avgifter per elev och termin

Avser

Avgift

Körsång / ensemble

350 kr

Sambaorkestern

600 kr

Gruppundervisning instrument

725 kr

Enskild undervisning 20 min

900 kr

Enskild undervisning 30 min

1350 kr

Instrumenthyra

400 kr

Dans

725 kr

Studioinspelning

725 kr

Speciallinjen, dans / musik

1350 kr

Teater

725 kr

Rytmik 2-3 år

725 kr

Kulturspanarna 4-5 år

725 kr

Kulturträffen åk F-1

725 kr

Upptakten åk 2

725 kr

Antal undervisningstillfällen som erbjuds är minst 12 st. på höstterminen och 15 st. på vårterminen, under förutsättning att eleven börjar vid terminsstart. Med undervisning menas schemalagda lektioner, övningsdagar, konserter och föreställningar. Även tillfällen med vikarie ingår i de garanterade gångerna. Frånvaro som beror på eleven räknas som ett erbjudet tillfälle. Musikskolans undervisning följer den kommunala grundskolans läsår, dvs ingen undervisning på lov och studiedagar.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Enhetschef Musikskolan
Inger Nordström

Telefon:
0521-72 14 77

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51