Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Regler och avgifter

Fotografering och inspelning

Det förekommer att vi i vår verksamhet fotograferar samt gör film- och ljudupptagningar. Dessa görs i dokumentationssyfte och kan komma att publiceras i våra trycksaker, på vår hemsida samt i kommunens sociala medier. Meddela oss om ni inte vill att ert barn är med vid dessa tillfällen. Musikskolan ansvarar inte för det som dokumenteras av publik, tidningar m.fl.

Betalningsvillkor

Elev som är antagen i mer än ett ämne eller grupp betalar avgift för varje kurs. Elever som betalar ämnesavgift (instrument) kan delta utan kostnad i kör, ensemble och orkester. Familj folkbokförd på samma adress betalar full avgift för två barn, från tredje barnet lämnas 50 % rabatt. Inga övriga rabatter tillämpas.

Terminsavgift debiteras i och med att du tackat ja till erbjuden lektionstid eller grupp. Fakturering sker i mitten av varje termin. För att undvika debitering av terminsavgift och ev. instrumenthyra ska platsen skriftligen sägas upp senast 15 september (för höstterminen) respektive 1 februari (för vårterminen) och det hyrda instrumentet ska vara återlämnat till Musikskolan. Använd blankett eller skicka e-post. I annat fall är vårdnadshavaren betalningsskyldig för hela terminen.

Avgifter per elev och termin

 • Körsång / ensemble - 350 kr
 • Sambaorkestern - 600 kr
 • Gruppundervisning instrument - 725 kr
 • Enskild undervisning 20 min - 900 kr
 • Enskild undervisning 30 min - 1350 kr
 • Instrumenthyra - 400 kr
 • Dans - 725 kr
 • Hemstudio - 725 kr
 • Speciallinjen, dans / musik - 1350 kr
 • Teater - 725 kr
 • Rytmik 2-3 år - 725 kr
 • Kulturspanarna 4-5 år - 725 kr
 • Kulturträffen fr. Förskoleklass – 725 kr

Antal undervisningstillfällen som erbjuds är minst 12 st. på höstterminen och 15 st. på vårterminen, under förutsättning att eleven börjar vid terminsstart. Med undervisning menas schemalagda lektioner, övningsdagar, konserter och föreställningar. Även tillfällen med vikarie ingår i de garanterade gångerna. Frånvaro som beror på eleven räknas som ett erbjudet tillfälle. Musikskolans undervisning följer den kommunala grundskolans läsår, dvs ingen undervisning på lov och studiedagar.

KONTAKT

Besöksadress
Vänerparken 5

Postadress
Musikskolan
Vänerborgs kommun
462 85 Vänersborg

Hitta hit/parkering

Enhetschef
Per Graneld

Telefon: 0521-72 14 77

Enhetschef
Katarina Stella

Telefon: 0521-72 19 33

Expedition
Gunvor Eriksson

Telefon:
0521-72 10 51