Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-06

Förskolan blickar ut i världen

Eva-Karin Hagberg från Blåsut förskola besöker Alpha & Omega förskola i Omaruru i Namibia, tillsammans med Gun-Britt Levin och Hasse Loodus från Fridaförskolan i Vänersborg.

I november förra året besökte förskolechefen Mia Lundqvist tillsammans med pedagogen Eva-Karin Hagberg från Blåsut förskola, Omaruru i Namibia. Detta som en del i ett internationellt utbyte. Nu väntar de på att få goda nyheter från Universitets- och högskolerådet för att kunna driva utbytet vidare.

Samarbeten inspirerar

Mia Lundqvist talar engagerat om sina upplevelser med de utbyten hon gjort. Hon visar många bilder från besöket i Omaruru, och ler åt sina minnen. Hon är förskolechef för Dalaborg, Öxnered och Blåsuts förskoleområde, där alla tre skolor har varit inblandad i utbyten. Det hela började redan vårterminen 2014, då Högskolan Väst och lärarhögskolan i Namibias huvudstad Windhoek träffades för ett samarbete.

Via den händelsen fick Mia en första insyn i vad internationella samarbeten kunde handla om, och knöt också sina första kontakter. Nu, tre år senare, är Mia i full gång med att driva vidare liknande projekt inom kommunen. Mia har ansökt om att skolorna ska få ett partnerskap hos det som kallas Atlas, som drivs av Universitets- och högskolerådet. Via det kan man söka medel för att driva partnerskap eller göra utbyten och resor. Men det är inte bara Blåsuts förskola som just nu arbetar med internationella samarbeten. Till exempel har Öxnereds förskola ett samarbete med en förskola i Italien.

Barnen involveras

Mia visar en bild från förskolan i Namibia som de besökte, där barnen leker på sin skolgård. De får till exempel leka i en gammal bilkaross, något som de svenska barnen tyckte var jättehäftigt. På en av de andra bilderna ser man en glad liten pojke bygga sandslott, och använder sin ena flip-flop som spade för att platta till sanden. Barnen på förskolan i Omaruru och de på förskolan i Blåsut har skickat berättelser och teckningar till varandra. Till exempel fick de visa för varandra vilka djur de hade i sin omgivning. Då hade barnen från Blåsut ritat ekorrar, något som förvånade barnen i Namibia. Vi har ju apor i träden, har man inte det i Sverige?

Ökar förståelsen för samhället

Även om det blir roliga kommentarer från barnen, finns det ändå ett större syfte med utbytena. Man får ett ökat förståelse för samhället och breddar kompetensen, men det viktigaste är ändå att man lär känna andras kulturer och känner att man vill hjälpa varandra. I Sverige har vi ett helhetsperspektiv när det gäller förskola. Man tänker inte bara på det pedagogiska eller det roliga, utan väver samman allt i ett. Och detta redan från tidig ålder.

Barnen på Blåsuts förskola tycker det är spännande att få lära sig om barnen i Omaruru. De får titta på jordgloben vart det ligger, och se bilder på hur de har det. Och då ser barnen inga olikheter. De ser hur barnen har ryggsäckar, precis som de har i Sverige. De ser hur barnen står på led då de väntar, precis som de gör i Sverige.

– Barnen ser likheter, medan vuxna ser olikheter, konstaterar Mia Lundqvist.

Samarbete med lång historia

Det är ingen tillfällighet och Vänersborg och Omaruru har utbyten ihop. Det var faktiskt en vänersborgare som under 1800-talet byggde den handelsstation som ligger som grund för dagens Omaruru. Sedan 2001 har de två städerna samarbetat med områden som till exempel miljö, krishantering och HIV-förebyggande.

Härnäst väntar Mia och de andra involverade i projektet på svar angående sin partnerförfrågan. Får de ett ja, blir det mycket planering, kartläggning och vidare informationsutbyte. Sedan hoppas man att pedagogerna från Omaruru kan besöka Blåsut under våren 2018.

KONTAKT

Internationell samordnare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post: anders.friden@vanersborg.se

 

Förskolechef Blåsut, Dalaborg och Öxnered
Mia Lundqvist

Telefon:
0521-72 17 70

E-post:
mia.lundqvist@vanersborg.se