Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-10

Skräpplockardag- tillsammans gör vi bra bättre!

Kastanjevägens förskola i Vänersborg är en av ca 2600 förskolor och skolor i Sverige som är certifierade med Grön flagg. Håll Sverige Rent bjöd traditionsenligt in alla Sveriges förskolor och skolor till årets Skräpplockardagar och en dag i början av maj var det så dags…

I vår undervisning om natur- och miljövård deltar vi i årets Skräpplockardagar. I förskolans läroplan, Lpfö 98/16, står det: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö̈­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö̈ och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp."

Vi arbetar utifrån Kommunens vision ”Attraktiv och hållbar, alla delar, hela livet” och förmedlar på vår förskola att tillsammans gör vi bra bättre!

-Kastanjevägens förskola maj 2017


Kastanjevägens förskola

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se