Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrastödsutbildning för nyanlända familjer

Barn- och utbildningsförvaltningen har startat ett samarbete med Individ och familjestöd gällande riktat familjestöd till nyanlända familjer. Vid första omgången är målgruppen somaliska familjer som har eller har haft sina barn i skolgång på mottagningskolan Välkomsten.

De fyra träffarna hålls av specialpedagog på Välkomsten och familjebehandlare tillsammans med flerspråkig studiehandledare. Vid olika träffar tillkommer bland annat skolsköterska och representant för kultiur- och fritid som beskriver och presenterar olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Målet med träffarna är att nyanlända ska känna sig säkrare och tryggare i sin roll som förälder i Sverige samt att de ska öka sin förståelse kring hur de kan stödja sitt barn i skolan.

 Syftet är att:

  • Ge föräldrar verktyg för att kunna stödja sina barns skolgång
  • Förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barnen och dess familj.
  • Öka föräldrarnas kunskap om och förståelse för det svenska samhället och därigenom öka deras förutsättningar att bli delaktiga i samhället.
  • Öka den interkulturella förtroendekompetensen i Vänersborg
  • Öka verksamheternas kunskap om integration

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se