Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-13

Vi är alla lika olika

”Vi är alla lika olika" är ett återkommande tema som Silvertärnan har varje år. Varje klass jobbar utifrån diskrimineringsgrunderna och provar på olika aktiviteter.

Bla har man sett på olika filmer med efterföljande diskussioner, Walk and talk, värderingsövningar. På idrottslektionerna har Peter Ojala varit med och eleverna har bla fått pröva på rullstolsbandy. Det finns ett stort engagemang både från elever och pedagoger i genomförandet av dessa dagar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se