Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Renovering och utökning av förskolor i Brålanda och Frändefors

Under det gågna läsåret har Muraregatans förskola i Frändefors renoverats och Skolgatans förskola i Brålanda har utökat sina lokaler.

Muraregatans förskola är inne i slutskedet av en stor renovering där barn, föräldrar och personal tillsammans med byggarna gjort ett fantastiskt jobb under året. Allt för att förskolan ska vara ”Attraktiv och hållbar i alla delar hela livet”.

Under läsåret har också Skolgatans förskola i Brålanda utökat sina lokaler för att möta den växande bygdens behov av förskoleplatser. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” Måluppfyllelse i förskolan 2017 -Skolverket

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se