Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Uppstartsdag för all personal inom grundskolan.

Under gårdagen var det uppstartsdag för all personal i grundskolan. Dagen var mycket välbesökt och drygt 600 personer samlades i Idrottshuset där Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz hälsade alla välkomna till ett nytt läsår. Därefter följde en mycket intressant heldagsföreläsning av Anna Borg.

Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz och Elevhälsochef Lena Ericson hälsade alla välkomna tillbaka efter sommarledigheten.

Föreläsaren Anna Borg är skolsamordnare vid Center of Neurodevelopmental Disorders Karolinska Institutet, KIND. Dagen innehöll teori och praktiska exempel kring hur ett framgångsrikt stöd till ALLA elever i skolan kan läggas upp.

Frågor som diskuterades under dagen var exemplvis kognitiva funktioner som hör samman med lärandet. Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara skolans mål? Hur kan vi kartlägga, kompensera och utveckla dessa funktioner? Vilka arbetssätt möjliggör att eleverna når måluppfyllelse? Hur kan närvaro i skolan främjas? Vilka är framgångsfaktorerna enligt aktuell forskning?

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se