Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-06

Skolorna laddas för bättre IT-arbete 

Bättre täckning och snabbare internet. Så är det på alla skolor i Vänersborgs kommun från och med starten på höstterminen. 

Nya nationella IT-strategier för skolväsendet kommer att innehålla målsättningar och insatser för att bland annat stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT. Det ska även ges en stärkt digital kompetens hos elever och lärare, samt förutsättningar för att använda de möjligheter som digitaliseringen innebär för utveckla undervisningen. 

Kommunens IT-avdelning har nu satt upp accesspunkter i nästan alla klassrum i skolorna i Vänersborgs kommun. Detta innebär att det finns bra täckning och kapacitet i alla klassrum på alla skolor. Nästa steg är
förskolorna, där har kommunen redan påbörjat kompletteringen. Utöver detta har kommunens IT-tekniker uppgraderat hastigheten på förbindelserna till flera av skolorna.

Detta ger förutsättningar för att öka lärandet och ge ännu bättre studieresultat för våra elever.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se