Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-15

Organisation för ökad måluppfyllelse år 7-9

Ökad likvärdighet inom och mellan enheter

De senaste årens analyser av kunskapsresultaten i Vänersborg har visat på stora skillnader i resultat mellan skolor och mellan klasser inom skolorna i Vänersborg.

En arbetsgrupp bestående av rektorer och lärare från 7-9 skolorna samt utvecklingsledare och verksamhetschef för årskurs 7-9 från Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över organisation och resultat med uppdraget att organisera för ökad likvärdighet.

Under arbetets gång har vi kunnat se att skolorna har en organisation som bidragit till en minskad likvärdighet.

  • Vi kommer framöver inte att komplettera skolvalet med val/ urval till profilklasser utan enbart tillämpa skolval. Det innebär att elevernas intressen och val kan mötas på samtliga 7-9 skolor via elevens val.
  • Alla elever i årskurs 6 ska i februari 2018 enbart välja vilken skola de önskar gå i. Elever i nuvarande profilklasser berörs inte utan fortsätter som planerat t.o.m. årskurs 9.

Arbetsgruppen fortsätter under läsåret arbetet med att utveckla och samordna arbetet med elevens val på samtliga 7-9 skolor. Information om hur arbetet fortskrider kommer att ges via hemsidan-VÄL och på kommande Öppet hus på 7-9 skolorna under december-januari inför skolvalet i februari 2018.

Anne-Len Kriewitz,
förvaltningschef

Tomas Granat, verksamhetschef 7-9
Kontaktperson; tel 0521-72 13 65
E-post: tomas.granat@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se