Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-12

Förskoleplatser och garantitiden

I nuläget är efterfrågan på förskoleplatser större än tillgången. Det betyder att vi eventuellt står inför tillfälliga svårigheter att kunna erbjuda plats inom garantitiden 4 månader. 

För att kunna möta behoven pågår följande:

Utökning förskoleplatser
Med reservation för förändringar

 

Frändefors

nya platser tillskapade i februari

Mariedal

nya platser tillskapade i mars

Vänerparken

80 platser senast 180501 (samt inflytt av Nattugglan) 

Fridhem

30 platser april 2019

Belfragegatan

120 platser april 2019

 

Till hösten frigörs många platser i förskolorna då våra nuvarande (ca 300) femåringar lämnar förskolan och börjar skolan. Vår förhoppning är att kunna möta behoven men under våren är det dessvärre brist på platser.

Anne-Len Kriewitz , Förvaltningschef

Kontaktperson: Verksamhetschef Boel Jansson, tel 0521-721024 boel.jansson@vanersborg.se eller Placeringsassistenterna vi kommunens växel 0521 - 72 10 00  barnomsorg@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se