Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-15

Alla barn och ungdomar ska ges goda möjligheter att lyckas i skolan

Barn och ungdomar som får dansa eller spela musik blir bättre på att lära sig matte.

Att alla barn och ungdomar ska få de bästa möjligheterna att lyckas i skolan är något som Vänersborgs kommun arbetar långsiktigt och målmedvetet för att nå.

Vi har lång erfarenhet av att berika barn och ungdomars skoltid med olika former av rörelse och kulturupplevelser. Vi vet att det stimulerar lärandet i sin helhet. Därför fortsätter vi att utveckla både innehåll och metoder så att alla barn och ungdomar i våra förskolor och skolor ska få ett brett basutbud av bland annat rörelse, musik, bild och drama.
Våra goda erfarenheter från arbetet med profilklasserna, som har nått ett urval av elever, vill vi ta tillvara och sprida till fler.

Detta ingår i en långsiktig plan. Insatserna gör mer än att underlätta barnens och ungdomarnas lärande. De bidrar även till att skapa glädje, trygghet och positiva möten i klasserna, mellan skolorna och i andra sammanhang när barn och ungdomar från hela kommunen träffas. Här får alla delta; oavsett vem man är, var man bor eller varifrån man kommer.

Satsningarna på bredden gör att vi också kommer att upptäcka barn och ungdomar som har särskilt intresse för att utvecklas ännu mer inom musik, dans och olika idrotter. I musikskolan och idrottsföreningarna finns goda möjligheter för dem att lyckas med det.

KUL står för ”Kultur-Utveckling-Lärande”. Det är ett samarbetsprojekt mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen som omfattar alla elever från förskola till högstadiet.

  • Vid sidan av det nya och omfattande basutbudet gör vi under läsåret 2018/2019 riktade satsningar för eleverna i årskurs 7–9.
  • Utöver detta påbörjar Kultur- och fritidsförvaltningen projektet
    ”Mer för fler”. Vi ska utveckla nya former av kultur- och fritidsaktiviteter för att nå ut ännu bredare – till ännu fler.
Kontaktpersoner

 Anne-Len Kriewitz

Håkan Alfredsson

 Förvaltningschef

Förvaltningschef

 Barn och utbildningsförvaltningen

Kultur och fritidsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se