Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-01-10

Barn och äldre sjunger tillsammans

Kultur för äldre är en trevlig samverkan mellan Kultur och Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn och Utbildningsförvaltningen.

Verksamheten består av flera delaktiviteter som; Barn och äldre sjunger tillsammans, Musikbesök, Kulturbussen. Ledningsgruppen för Kultur för äldre ger också ut ett litet nyhetsbrev varje termin. I samarbete med Högskolan Väst har även personal från Björkens äldreboende, Kastanjevägens förskola och Musikskolan genomgått en internetbaserad kompetensutvecklingsinsats. Föreläsningarna har behandlat ämnen som

  • Att se och beskriva förändring och kommunikation med musik som verktyg

Man har också med hjälp av forskningsinsatser kunnat konstatera goda hälsoeffekter hos de äldre när mötet med barnen och musiken blir ett ofta återkommande inslag i vardagen.
Under vårterminen 2018 är det Björkens äldreboende och Kastanjevägens förskola, Lindens äldreboende och Marierovägens förskola, samt Ekens äldreboende och Gasverksgatans förskola som träffas och sjunger tillsammans.

Upplägget för träffarna ser ut så här:

  • Två pedagoger från Musikskolan träffar barngruppen och de boende på äldreboendet var för sig för att bekanta sig.
  • Sedan följer åtta gemensamma träffar då barnen kommer till äldreboendet. Träffarna pågår mellan 30 och 45 minuter. Det brukar också vara en fruktstund.
  • Någonstans under perioden träffas personalen igen för ett avstämningsmöte. Hur går det? Är det något vi har kommit på under tiden som vi ska ändra?
  • Efter de åtta träffarna hålls ett uppföljningsmöte. Hur blev det? Hur har träffarna påverkat barnen/de äldre? Vad vill gruppen skicka med av sina lärdomar?”

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se