Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-02-19

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Våra förskolepedagoger bidrar till en bättre värld!

Tack vare våra förskolepedagoger i Vänersborg kan alla förskolor i Sverige bidra till en bättre värld. De nu aktuella Globala målen framtagna av FN, Agenda 30, som hela världen ska arbeta med ligger till grund för detta arbete.

På Globala målens hemsida har det funnits övningar, kopplat
till Agenda 30, för grundskola och gymnasiet men inte för förskolan.

Tillsammans med Globala skolan hade förskolorna en studiedag
med temat interkulturellt förhållningssätt. Under den dagen fick alla
förskolepedagoger i uppdrag att tillsammans, utifrån FN:s 17 globala mål, ta fram nationella övningar och tips till material att använda i det pedagogiska arbetet.
Pedagogerna tog fram 47 förslag. Förskolecheferna Mia Lundqvist och Maritta Linder Larsson sammanförde förslagen till 14 stycken övningar och tips till material.

Nu finns även förskolan med på globala målens hemsida!

Här kan du se övning 26-39 som vänder sig till förskolor: http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En stor eloge till alla förskolpedagoger som deltagit i detta arbete!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se