Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-06-21

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Högre betyg i Vänersborgs kommunala skolor

Medelmeritvärdet har ökat sedan förra året för elever i både årskurs 9 och 6. Dessutom har andelen elever som går ut grundskolan med betyg i samtliga ämnen ökat, och andelen elever som har behörighet till gymnasiet har ökat något.

Resultaten visas i betygsuppföljningen som rapporterades 18 juni. 

- Vår personal och våra chefer arbetar målmedvetet för att utveckla och kvalitetssäkra organisationen, undervisningen och bedömningar/betyg. Våra barn och elever vill prestera och göra sitt bästa. Vårdnadshavarna stöttar sina barn och uppmärksammar oss på utvecklingsområden i samverkan. Alla framgångar, små eller stora, är värda att fira. Alla ska ges möjligheter att lyckas och vi ska tillsammans möta våra barn och elever i en inkluderande lärmiljö, med en dynamisk organisation som ska ge alla möjligheter att lyckas för ett bättre resultat, säger Anne-Len Kriewitz, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se