Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-06-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Uppföljning efter Skolinspektionens tillsyn

Vid Skolinspektionens tillsyn hösten 2017 framkom att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete gällande grundsärskolan behövde förbättras samt att åtgärder behövde genomföras vid Tärnanskolan samt Frändeskolan. Alla påpekade brister förutom en vid Frändeskolan är nu avhjälpt enligt Skolinspektionens bedömning.

Gällande grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom två områden behövde förbättras; rutiner för mottagande och uppföljning av kunskapsutveckling. De brister som framkom bedöms nu vara avhjälpta enligt Skolinspektionen.

På Tärnan bedömdes att "extra anpassningar och särskilt stöd", "förutsättningar för lärande och trygghet" samt "styrning och ledning av verksamheten" behövde följas upp. Samtliga brister bedöms nu vara avhjälpta.

Gällande Frändeskolan riktades skarpa krav på åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn i höstas. Kritiken pekade på flera brister i ledning, organisation och rutiner i skolans systematiska kvalitetsarbete gällande kunskapsutveckling, arbetsro, anpassningar/särskilt stöd. Rektor skulle även tillse att elevhälsans arbete förbättras och inriktas på främjande och förebyggande insatser. Skolinspektionen bedömer nu att bristerna är avhjälpta inom alla områden förutom ett. Enligt beslutet ska åtgärder vidtas innan 20 november, föreläggandet är ej belagt med vite.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se