Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-06

Traumamedveten omsorg - utbildning för skolpersonal

Traumautbildning

Hur kan man i sitt arbete hjälpa barn och ungdomar som har upplevt mycket svåra saker? Pedagoger och personal i kommunens Elevhälsa har fått utbildning i traumamedveten omsorg av Rädda Barnen.

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, allt ifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg, till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståeles för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin. För dem som möter dessa barn och ungdomar kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande för att göra skillnad. Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen.

Utbildningen ger konkreta verktyg för att kunna möta barnen på ett bra sätt. Det är viktigt att både veta hur man ska göra om man upptäcker att ett barn är traumatiserat, och hur man sen kan hjälpa barnet känna trygghet, skapa relationer och lära sig hantera livet.

Som viktig vuxen i barns närhet kan man göra stor skillnad, oavsett om man arbetar exempelvis som skolpedagog, socialsekreterare eller träffar barn i en förening.

Traumautbildning-

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se