Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-25

Skolinspektionen – Skolenkät

Skolinspektionen genomför under hösten ”Skolenkäten” på skolorna i Vänersborg. Vi hoppas att ni vårdnadshavare tar Er tid och besvarar enkäten. Resultatet blir ett viktigt underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Skolenkäten är riktad till elever i årskurs fem och nio, vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grund- och grundsärskola samt pedagogisk personal i grundskola. Ni kommer att få utförligare information från skolan
gällande hur enkäten skall besvaras, tidplanen ser ut enligt nedan.

Enkätperioder:
Grund- och grundsärskola: 24 september-19 oktober 2018
Förskoleklass: 5 novermber-30 november 2018

Tack för Ert deltagande

Ann Nyqvist, Verksamhetschef F-6

Tomas Granat, Verksamhetschef 7-9

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se