Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-10-26

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullföljda studier är en gemensam uppgift

Den 25 oktober anordnade Samverkan Vänersborg en konferens med ca 190 deltagare. Temat för halvdagen var Fullföljda studier – en gemensam
uppgift.

Föreläsare var Malin Gren Landell; leg psykolog och medicine doktor. Hon har varit regeringens särskilda utredare kring problematisk
skolfrånvaro, och hon är även författare till en rad böcker. Den senast utgivna boken är Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan.

Deltagare på konferenser var politiker, personal från Barn- och utbildningsförvaltningen, Utvecklingskontoret, Socialförvaltningen, Västra
Götalandsregionen och Kunskapsförbundet Väst.

Syftet med konferensen var att belysa vikten av vårt gemensamma ansvar när det gäller att få våra unga att fullfölja sina studier. Genom gemensamma samhällsinsatser skapas förutsättningar för att alla elever
ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se